REGULAMIN VOUCHERA PREZENTOWEGO

REGULAMIN VOUCHERA PREZENTOWEGO

I. Warunki ogólne

 1. Wydawcą Vouchera Prezentowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Do Pary Sylwia Włodarska, prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://platforma.wioskaonline.pl/
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera w formie mailowej, po złożeniu zamówienia w sklepie. Wiadomość mailowa zostanie wysłana z adresu: hej@wioskaonline.pl, wiadomość może trafić do folderu oferty lub spam. 
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 4. Wartość vouchera: 199 PLN.
 5. Zakup Vouchera umożliwia nieograniczony dostęp do II Konferencji online dla rodziców dla jednego adresu email wskazanego Wystawcy w polu “Komentarz do zamówienia”.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

 

II. Realizacja Vouchera Prezentowego

 1. Posiadacz Vouchera Prezentowego może wykorzystać voucher na nabycie dostępu do II Konferencji online dla rodziców dla jednego adresu email wskazanego przez Nabywcę w polu “Komentarz do zamówienie”..
 2. Aby wykorzystać Voucher należy wpisać podczas składania zamówienia kod przesłany do Nabywcy po złożeniu zamówienia.
 3. Po zrealizowaniu Vouchera Prezentowego zostanie zostanie wysłana wiadomość mailowa z instrukcją do logowania na platformę, gdzie dostępna jest konferencja.
 4. Zabrania się odsprzedawania voucherów prezentowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Voucher Prezentowy jak również posiadacz Vouchera Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Vouchera Prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący voucher podarunkowy jak również posiadacz vouchera podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Copyright © 2019 Sylwia Włodarska -Pani Swojego Szczęścia | Made by Katja Terelak